ARYA_GRAPH

 آریا گراف ارئه دهنده کلیه خدمات طراحی گرافیک  

عکاسی مستند اجتماعی 

عکاسی مستند به عنوان یکی از اولین و مهم ترین شاخه های عکاسی ، یکی از محرک‌های اصلی تغییرات اجتماعی برای بیش از یک قرن بوده است. عکاسی مستند اصطلاحی است که برای توصیف هنر عکاسی از افراد، مکان‌ها و رویدادهایی که از نظر تاریخی، سیاسی یا اجتماعی مهم هستند، استفاده می‌شود. عکس مستند این قدرت را دارد که داستان‌های مهم را به روشی معتبر بیان کند و به آن ارزش ببخشد. ژانرهای مختلفی برای عکاسی وجود دارد، اما عکس مستند یکی از صادقانه ترین اشکال این هنر است.

 

عکاسی مستند اجتماعی یا عکاسی مربوطه ثبت آنچه در دنیا به نظر می رسد با تمرکز اجتماعی و / یا محیطی است. این نوعی از عکاسی مستند است ، با هدف جلب توجه عموم به مسائل اجتماعی مداوم. همچنین ممکن است اشاره به ژانر انتقادی اجتماعی از عکاسی باشد که به نمایش زندگی افراد مستضعف یا محروم اختصاص دارد