ARYA_GRAPH

 آریا گراف ارئه دهنده کلیه خدمات طراحی گرافیک  

  طراحی و اجرای بسته بندی، لیبل

 

بیشترین اهمیت بسته بندی رامی توان برندسازی و ایجاد هویت برای محصول دانست. در واقع مصرف کننده به همان اندازه که محصول را خریداری می نماید برند آن را نیز می خرد مثلا شاید یک کرم مرطوب کننده ی صورت خریداری کرده است اما انتخاب آن تحت تاثیر آن برند قرار گرفته است. بسته بندی درست و اصولی با طراحی مناسب نقش عمده ای در جداسازی برندها و نام ونشانی کالا را برعهده دارند گاهی با شکل ظاهری بسته بندی و گاهی هم با استفاده از رنگ و روکش این کار انجام میگردد  هدف بسته بندی حفاظت فیزیکی، انبار کردن، بازار یابی و فروش و حفاظت از کیفیت محصول میباشد. هدف از بسته بندی کردن مواد غذایی این است که همزمان نگه داری آن ها افزایش یابد و هم به طور کلی از عوامل فساد درونی و بیرونی حفظ شود. همچنین حمل و نقل مواد غذایی بهتر و آسان تر انجام گردد.

در آریا گراف آماده هستیم تا بسته بندی و لیبل محصولات شما را به بهترین شکل طراحی نماییم.