ARYA_GRAPH

 آریا گراف ارئه دهنده کلیه خدمات طراحی گرافیک  

 

 

کتیبه های خط کوفی بنایی ( پیچیده(

 

خط کوفی بنّایی یا مَعْقِلی یکی از انواع خوشنویسی اسلامی است که نوعی خط کوفی زاویه‌دار به‌شمار می‌رود و از ترسیم اشکال هندسی مانند مربع، لوزی، مستطیل و خطوط موازی و متقاطع حاصل می‌شود. خط بنایی نوع تزیین نشده و هندسی خط کوفی است که براساس خانه‌های شطرنجی طراحی می‌شود.اساس کوفی بنایی امتدادهای افقی و عمودی و گردش خط با ضخامتی یکنواخت در راستای افقی یا عمودی است به گونه‌ای که تمام سطوح هندسی شکل با این نوشته‌های افقی و عمودی پر می‌شود. در بعضی انواع کوفی بنایی به نمونه‌هایی برخورد می‌کنیم که هم سیاهی و هم سفیدی بین آن‌ها از کلماتی تشکیل شده‌اند که هر دو دارای معناست که به آن کوفی مشکل یا متداخل گفته می‌شود.

طراحی کتیبه

یکی از مهمترین اجزا تشکیل دهنده دکوراسیون مکانهای مذهبی مانند مساجد و نمازخانه ها کتیبه مذهبی می باشند زیرا نه تنها نقش زیبایی و هماهنگی بین اجزا را دارد بلکه بصورت مفهومی کاربردی مورد استفاده قرار می گیرد مانند کتیبه هایی که در ابتدای ورودی و یا حتی نمای مکان استفاده می شود و یا اینکه کتیبه هایی که در سالن اصلی محل در فرم ها  و شکلهای مختلف آیات و ادعیه را در خود جای می دهند و با فرمها و طرح های اسلیمی بسیار زیبا ایجاد هارمونی در کلیت دکور را ایجاد می نماید.

 

در آریا گراف آماده هستیم تا کتیبه های اختصاصی شما به بهترین شکل طراحی نماییم.