ARYA_GRAPH

 آریا گراف ارئه دهنده کلیه خدمات طراحی گرافیک  

 طراحی و صفحه آرایی مجله آگهی نامه هفته نامه روزنامه جلد کتاب و مجله

صفحه آرایی یکی از نیازهای ضروری برای انتشار محتوای متنی و به خصوص قابل چاپ خواهد بود صفحه آرایی به معنی انتخاب فونت و همچنین ظاهر مناسب برای هر صفحه از کتاب و یا هر محتوای قابل چاپ و یا قابل نشر دیگر می باشد. در کل می توان گفت هر نوع فعالیتی که برای زیباتر کردن و جذاب‌تر کردن صفحات یک محتوای متنی مانند کتاب مجله و یا فایل پی دی اف استفاده میشود رامی توان صفحه آرایی دانست. اما باید بدانید که صفحه آرایی نوعی هنر است چرا که استفاده از حداقل ها را می توان از ضروریات دانست ولی در صفحه آرایی حرفه‌ای می توان مخاطب را در نگاه اول به محتوای متنی با استفاده از جذابیت های بصری و چیدمان های مناسب به پاراگراف ها و المان های دیگر متن جذب نمود. نکات بسیار زیادی در صفحه آرایی حرف‌های بایستی رعایت شوند تا یک محتوای متنی و قابل انتشار مناسب برای مخاطب هدف تهیه و آماده گردد. برخی از این نکات مانند استانداردهای هستند که همگان به آنها آشنایی و تسلط دارند مانند انتخاب قطع مناسب برای محتوای متنی مورد نظر و یا استفاده از فونت و سایز فونت مناسب به همراه رنگ خوانا و مناسب برای فونت در نظر گرفته شده و یا استفاده از هدر و فوتر مناسب و به اندازه در صفحات محتوایی مورد نظر. اما واقعیت اینجاست که صفحه آرایی یک کتاب و یا مجله ای که شما به راحتی به آن می نگری با تخصص بسیار زیادی انجام خواهد شد و می‌تواند شرایط جذب مخاطب را برای این محتوا تا حدود بسیار زیادی دگرگون نماید.

 

در آریا گراف آماده هستیم تا مجله شما را به بهترین شکل صفحه آرایی نماییم.